carnaval.jpg
 
 

Programa Mediambiental

En el nostre centre tenim un programa Ambiental molt consalidat que té un recorregut de uns 10 cursos.Hem aconseguit tots els guardons de la Conselleria i ja fa uns anys que tenim la categoria de "Centre consolidat".

Els eixos temàtics que treballam són els següents : 1- Aigua
2- Energia i canvi climàtic    3- Residus ( paper i envasos)    4- Consum responsable  5- Hort (novetat del curs anterior)

Projecte mediambient