mar.jpg
 
 

Seccions europees

És un programa de caràcter voluntari, que consisteix en impartir a un o més grups, els continguts d'una o més assignatures del curriculum en una llengua estrangera.

En el nostre Institut aquest programa va començar l'any 2005-2006 impartint les Matemàtiques en francès. El curs 2006-2007 ho vam començar a ampliar fent les Ciències Naturals en anglès.

Actualment a tots els cursos de l'ESO i a 1r. de Batxillerat hi ha un grup de Seccions Europees d'anglès.

Les assignatures que s'imparteixen en aquesta llengua són:

  • Ciències Socials a un grup de 1r ESO,
  • Tecnologia i Ciències Naturals a un grup de 2n ESO,
  • Física i Química i Tecnologia a un grup de 3r ESO,
  • Informàtica i Física i Química a 4t ESO
  • Tecnologia de la informació i de la Comunicació a 1r de Batxillerat.

Pel que fa a la Secció de Francès, s'imparteixen

  • Matemàtiques en aquesta llengua a un grup de 3r ESO,
  • Matemàtiques a un grup de 4t ESO i
  • Matemàtiques a un de 1r de Batxillerat

El fet de fer assignatures en anglès i/o francès ha resultat molt exitós. Ajuda a ampliar la competència lingüística de l'alumnat seleccionat per a les seccions europees. Així mateix dóna cohesió als grups, ja que els crea objectius comuns.