arboles.jpg
 
 

UCMA

Durant el curs 2013-14 el nostre centre participa en el projecte UCMA, és a dir, en l'ús de contingut multimèdia a les aules. De 42 centres que van presentar la sol·licitud, el nostre centre ha estat seleccionat amb 24 centres més per desenvolupar el programa. El projecte s'aplica en diferents assignatures  mitjançant l'ús de l'aula virtual Moodle tal com ja es feia en cursos anteriors. La novetat radica en substituir el tradicional llibre de text en paper per un llibre digital.

Així a 1r d'ESO A a l'assignatura de Llengua castellana s'utilitza el llibre web i a 3r d'ESO A, B i C en l'assignatura de Ciències Socials s'utilitza el llibre mèdia.

El projecte permet incorporar les noves tecnologies de la informació i de la comunicació a la pràctica docent com a recurs educatiu. A més, contribueix a augmentar la motivació tant per part de l'alumnat com del professorat. L'alumnat es troba amb una eina que li ofereix recursos diversos: accedir a diversos continguts multimèdia, participació en fòrums, realització d'activitats i exàmens utilitzant els ordinadors... El professorat pot crear un aula virtual a mesura que sorgeixen les necessitats dels seus alumnes i tenir al seu abast continguts actualitzats de les diverses matèries.

Per finalitzar, volem afegir que, per als alumnes que no disposen d'ordinador a ca seva, hem posat a la seva disposició 4 ordinadors a la biblioteca de l'institut. En horari d'horabaixa hi tenen accés de manera prioritària.

UCMA a la Direcció general d'Ordenació.

Programació UCMA